İlçelere Doğalgaz Ulaştırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın Uygulama Esasları Yayınlandı

23 Eylül 2020 tarih ve 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, doğalgaz kullanımın arttırılması amacıyla yeterlilik kriterlerini sağlayan ilçelere doğalgaz ulaştırılmasını sağlamak üzere yapılacak yatırımlara…

Tescilli Markamı Kullanma Yükümlülüğüm Var Mı?

Bilindiği üzere, Türkiye’de marka başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde gerçekleştirilmekte ve başvuruya ilişkin incelemeler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümleri…

Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemine İlişkin Önemli Düzenlemeler Yapılıyor!

Ülkemizdeki bireylerin özellikle son dönemde başta konut ve taşıt olmak üzere sair varlık edinimlerinde özel firmalar aracılığıyla tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemine dahil oldukları sıklıkla görülmektedir. Nitekim,…